Tijdlijn

Tijdlijn

2018
De dagelijkse leiding is nu in handen van Taeke Offringa en zijn vrouw Betty Swart.
2011
Broer Sybren ging in de zomer van 2011 ook met pensioen.
2006
Broer Pieter ging met pensioen, hij werd opgevolgd door schoonzoon Taeke Offringa.
1988
Het bedrijf verhuisde naar het nieuwbouwpand aan de Grote Hornstweg in Eastermar.
1970
De beide zoons Pieter en Sybren namen het Timmerbedrijf in de zeventiger jaren over.
1964
Andries overleed ten gevolge van een verkeersongeval.
1942
Aanschaf van elektromotor voor het aandrijven van een zaagmachine, na het verkrijgen van een vergunning Hinderwet.
1937
Zoon Jacob trad in de dertiger jaren in de voetsporen van zijn vader Pieter Jacob en zette het bedrijf voort. Jacob trouwde met Egbertje van der Sluis, waarvan hun drie zonen, Pieter, Andries en Sybren bij vader in dienst traden.
1908
Bouw van een schuur voor werkplaats voor het timmerbedrijf, na ontvangst van bouwvergunning.
1904
Verhuizing naar de bedrijfswoning aan de Torenlaan te Eastermar.
1903
Aankoop grond van de kerk en aanvraag bouwvergunning voor het bouwen van bedrijfswoning.
1900
Pieter Jacob Swart trouwde met Aukje van der Meulen. Zij kregen drie kinderen, Jacob, Anne en Hinke.
1899
Grondlegger van het bedrijf is Pieter Jacob Swart. Hij begon een timmerbedrijf aan de Torenlaan in Eastermar. Hier ligt de kiem voor het bouwbedrijf zoals dat nu bestaat.