De haan is weer terug op de Terptsjerke

De haan is weer terug op de Terptsjerke

De door Bouwbedrijf Swart uitgevoerde restauratie van de toren bij de Terptsjerke in Akkrum is klaar. De leibedekking van de torenspits is compleet vernieuwd. Balken uit de spanconstructie en het dakhout zijn vervangen. De klok aan de noordkant gerepareerd en de gouden haan en bol (pijnappel) opnieuw verguld. Opdrachtgever is de Monumentenstichting Boarnsterhim. Het bijbehorende kerkgebouw werd al eerder door ons opgeknapt.

Tags: