Werkvisite gemeente Tytsjerksteradiel

Werkvisite gemeente Tytsjerksteradiel

Op dinsdag 2 september heeft een afvaardiging van het college van de gemeente Tytsjerksteradiel een bezoek gebracht aan ons bouwbedrijf. Burgemeester Eric ter Keurs, wethouder Houkje Rijpstra en coördinator economische zaken Jan Sytsma arriveerden rond tweeën op onze locatie in Eastermar.

Uiteraard was er een uitgebreide rondleiding in de werkplaats en het kantoor. De bezoekers werden voorgelicht over hoe er gewerkt wordt en wat Bouwbedrijf Swart precies doet. Dit laatste kon met behulp van de projecten, waar op dit moment aan gewerkt wordt, helder worden uitgelegd. Zo zijn wij op dit moment druk met het ‘labelen’ van woningen (verbetering van energielabels door isolatie en renovatie). In opdracht van woningcorporatie WoonFriesland worden daartoe binnenkort 39 huizen in Burgum aangepakt. Duurzaamheid, een woord dat wethouder Rijpstra zeker aansprak, speelt een grote rol in dit soort projecten. Ook werd de delegatie voorgelicht over nieuwe concepten die we ontwikkeld hebben zoals het ‘Regisseurshuis‘.

In het verdere gesprek werd op een open manier besproken hoe gemeente en wij als bouwbedrijf tegen de toekomst aankijken, wat beider visie is en welke keuzes er gemaakt moeten worden. Over en weer werden positieve signalen afgegeven over samenwerking en, voor een gemeente niet onbelangrijk, de werkgelegenheid dat het bedrijf met zich meebrengt. Op dit moment hebben we 45 man aan het werk en we hopen natuurlijk dat dit in de toekomst zo kan blijven.

Alhoewel het bezoek voor een uurtje in de planning stond, vertrok het gezelschap uiteindelijk tegen vieren. Uit de reacties op Twitter van zowel Houkje Rijpstra als Jan Sytsma bleek dat men onder de indruk was van ons bouwbedrijf. Maar ook wij kijken zeer tevreden terug op de gemeentelijke belangstelling.

 

College Tytsjerksteradiel op visite