Verlenging sponsorcontract Easterbarren

Verlenging sponsorcontract Easterbarren

De afgelopen twee jaar heeft Bouwbedrijf Swart straatfestival ‘Easterbarrren’ gesponsord. Deze twee edities zijn ons erg goed bevallen; we hebben een goede respons gekregen en de samenwerking met stichting Easterbarren was prima.  Zoals eerder in onze berichtgeving gemeld vinden we het Easterbarren een initiatief dat goed past bij onze organisatie. Het bevorderd het ‘mienskipsgefoel’ en stimuleert lokaal talent. Daarom hebben we besloten het sponsorcontract met 2 jaar te verlengen.