Verkiezing Fryske Pleats fan it Jier 2013

Verkiezing Fryske Pleats fan it Jier 2013

Boerderijenstichting Fryslân heeft een verkiezing uitgeschreven met het thema ‘hergebruik’. Van de 18 deelnemers verkoos de jury de boerderij van Jochum en Loekie Veenje tot winnaar. Deze boerderij, op Sigerswâld nr. 15 te Garyp, kwam als beste uit de bus. Het rijskmonument is nu als woonhuis (schuur) en B&B (voorhuis) in gebruik. De buitenkant werd in 2006 door ons geheel gerestaureerd en door de eigenaren zelf daarna van binnen afgetimmerd. Het won in 2006 ook al de Karakeristykpriis Tytsjerksteradiel.

winnaar-boerderij van het jaar

Volgens het juryrapport van de Boerderijenstichting Fryslân:

De restauratie van deze in verval verkerende boerderij met bijgebouwen en de eenduidige bouwkundige ingrepen zijn een goed voorbeeld van hergebruik met behoud van het karakter van de historische kop-hals-rompboerderij.

Op 11 oktober 2013 werd de prijs uit handen van geduputeerde Jannewietske de Vries overhandigd aan de familie Veenje. Uiteraard gebeurde dit op de locatie van de winnende boerderij.
Voor de aanwezigen was er een rondleiding en waren er presentaties van Gerard Hendrix over hergebruik in landelijk perspectief en Hans de Haan over de Frysje Pleats fan it jier 2013. Uit de verschillende presentaties bleek wel hoe moeilijk is om nieuwe en goede bestemmingen voor leegstaande boerderijen te vinden in combinatie met het feit dat voorkomen moet worden dat de landschapsbepalende boerderijen (de kathedralen van Fryslân) als karakeristiek beeld verdwijnen. Veel vindingrijkheid wordt gevraagd hoe men bijvoorbeeld daglicht creëert in de van oudsher donkere schuren. Eenvoudigweg dakkapellen plaatsen is niet echt passend omdat het traditionele vorm van het dak dan wordt aangetast. Een uitdaging voor architecten.

winnaar-boerderijvanhetjaar-detail

Omdat er elk jaar een flink aantal boerderijen leeg komen te staan is nadenken over historisch landschap, herbestemming en vindingrijke oplossingen een belangrijk thema. De financiële- en economische crisis maakt het vinden van nieuwe mogelijkheden voor de leegkomende panden er niet makkelijker op. Het initiatief van de verkiezing is mede om aandacht te schenken aan de thematiek.

Eigenaar Jochum Veenje vertelt in zijn bijdrage aan de presentaties hoe hij allerlei originele materialen terugvond tijdens de verbouwing en weer in oude staat hersteld heeft. Zo kwamen de oude vensterluiken weer tevoorschijn die waren gebruikt om de slechte vloer van de hooizolder te verstevigen. Nu hangen de beeldbepalende luiken weer als vanouds op de gevel van het voorhuis.

Het winnende pand gaat nu meedoen aan de landelijke verkiezing ‘mooiste boerderij van Nederland’ in het kader van ‘2013, Jaar van der Boerderij’.

Via deze website en advertenties in Leeuwarder Courant en Fries Dagblad willen wij de familie Veenje van harte feliciteren. Ze hebben de prijs door inzet, creativiteit en hard werken meer dan verdiend!

Gefeliciteerd familie Veenje