Restauratiewerk valt in de prijzen

Restauratiewerk valt in de prijzen

De stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel kent elk jaar een aanmoedigingsprijs  toe aan een eigenaar van een karakteristiek pand, die op onderscheidende wijze aandacht heeft geschonken aan de instandhouding van het bouwwerk of een onderdeel daarvan. Voor het jaar 2012 (de prijs wordt  achteraf toegekend) is deze eer toegevallen aan de boerderij Nieuw Stedma aan de Grote Hornstweg 16 te Eastermar.
De Wiersma-Reitsma Stichting, eigenaar van de boerderij, mocht deze prijs in ontvangst nemen. Bouwbedrijf Swart heeft de bijzondere klus geklaard en de restauratie naar ieders tevredenheid uitgevoerd.

Prijsuitrijking Grote Hornstweg 16

De jury – met daarin ondermeer Peter Karstkarel – heeft het pand op 29 juni j.l. bezocht en geadviseerd aan st. Karakteristyk Tytsjerksteradiel de prijs toe te kennen op grond van het volgende:

“Algemene indruk een gaaf complex met weinig aantastingen, in een mooie setting van erf en tuin en goede erfbeplanting. Na de bouw in 1912 is er heel weinig verandert en vernieuwd. Het verbindingsstuk tussen de schuur en bijschuur is keurig uitgevoerd. Goed dat de ligboxstallen zullen worden afgebroken (inmiddels gebeurt). In de voorsalons zitten metalen plafonds, dat is bijzonder en erg zeldzaam. Het voorhuis en de bijschuur staan op de lijst van rijksmonumenten.
De restauratie is terughoudend en zorgvuldig uitgevoerd. Vooral het herstel van het tegelwerk in de ruïneuze portiek oogst veel lof van de jury. Hopelijk komt er een goed gebruik van het nu leegstaande complex, waardoor de kwaliteit van het pand en het erf kunnen worden bestendigd.

Conclusie:
Van de restauratie gaat de voorbeeldwerking uit die de jury een vereiste vindt voor de toekenning van de prijs. De jury adviseert dan ook van harte, de prijs toe te kennen aan de Wiersma-Reitsma Stichting.”

De prijs werd op 27 september uit handen van voorzitter Evert Tuinstra aangeboden aan de heer Rijpma van de Wiersma-Reitsma Stichting. De heer Tuinstra verwees in zijn toespraak o.m. naar het prachtige toeval dat de boerderij in 2012 precies 100 jaar oud was. In de 35 jaar dat dat Karakteristyk Tytsjerksteradiel bestaat is de prijs 21 keer uitgereikt.
Uiteraard werd het gebouw door de aanwezigen nog eens aan alle kanten bekeken, zowel van binnen als van buiten. Voor de duidelijkheid, de restauratie betrof alleen de buitenkant en de bouwconstructie van de boerderij. Zo werd bijvoorbeeld één van de draaghouten in de dakconstructie van de schuur vervangen; een spannende aangelegenheid.

img_4837-01img_4843-02img_4861-01winnedepand_MG_0141-01_MG_0144-01

Ons bouwbedrijf kreeg veel complimenten en daar zijn we erg blij mee. De laatste jaren trekken we steeds meer bijzonder restauratiewerk naar ons toe. Daarom zijn we ook nu lid is van de vereniging Restauratie Noord.  Onlangs hebben we de restauratie van de vloer van de Kruiskerk te Burgum en het kerkgebouw te Heechsân gedaan. We hebben nu een aparte ‘restauratieploeg’ aan het werk. Dit zijn mannen die met veel geduld restauratiewerk kunnen uitvoeren en het ambachtelijke timmerwerk volledig in de vingers hebben. Ook doen we aan opleiding van nieuwe mensen op dit gebied. Binnenkort gaat de restauratieploeg aan de slag in de kerk van Kootstertille.

We zijn bijzonder trots dat op het feit dat we al zo vaak hebben mogen werken aan panden die de Karakteristykprijs hebben toegekend gekregen. Dat het deze keer ook weer is gelukt  is overigens mede de danken aan het feit dat we  het oude tegelwerk konden restaureren in samenwerking met tegelfabriek Albarello.

lokwinske-wiersma-reitsma-stichting