Restauratie kerktoren Wyns

Restauratie kerktoren Wyns

De kerk van Wyns (± 1200) wordt slechts één maal per maand gebruikt voor kerkdiensten. Verder doet het gebouw dienst als trouwlocatie en zijn er regelmatig concerten en optredens. Het kerkgebouw en begraafplaats zijn sinds 2013 eigendom van de Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns.

De kerktoren echter is eigendom van Stichting Behoud Monumenten gemeente Tytsjerksteradiel.  Deze stichting was onze opdrachtgever met het verzoek om een aantal restauratiewerkzaamheden aan deze toren te verrichten.

Zoals wel vaker voorkomt waren een aantal balkkoppen aangetast door houtrot. Deze stukken zijn door onze restauratietimmermannen vervangen en met een sterke houtlas weer verbonden met de rest van de balk. Verder is het metsel- en voegwerk nagekeken, dakpannen vastgezet en alle muurankers zijn weer als nieuw.

Wat het uurwerk betreft zijn de draaiende delen gerestaureerd en is de uurwerkplaat opnieuw geschilderd. Ook de houtconstructie, waarin het uurwerk is gemonteerd, is door ons aangepakt.

   

Nu we bouwkundig klaar zijn met de toren en alles weer opgeruimd is, kan verder gegaan worden de volgende fase. Alle balken worden nl. geïnjecteerd om verdere aantasting door knaagkevers tegen te gaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een uniek lagedruksysteem. Deze nieuwe methode is ontwikkeld door Hoekstra Bedrijfshygiëne. Groot voordeel is dat men geen grote gaten meer hoeft te boren maar dat slechts kleine gaatjes van 4 mm nodig zijn om het hout te injecteren. Zo blijft het hout min of meer onbeschadigd.