Politici bezoeken onze bouwlocatie in Garyp

Politici bezoeken onze bouwlocatie in Garyp

Op zaterdag 7 maart bracht een delegatie van CDA Fryslân een bezoek aan één van onze bouwlocaties, nl. de bouw van een kantoor en appartementen in Garyp. Het bezoek vond plaats in het kader van de CDA campagne ‘Wurkje, wenje, wille’.

Geert Benedictus van Bureau Benedictus BV ontving het gezelschap en gaf tekst en uitleg. Niet alleen het nieuwe kantoor van Bureau Benedictus BV werd besproken maar ook de mogelijkheden van de te verhuren 50-plus appartementen boven dit kantoor kregen ruime aandacht. Zo kwamen ‘Wurkje en Wenje’ prachtig bij elkaar in dit project.

De CDA delegatie was onder meer vertegenwoordigd door de twee Friese CDA gedeputeerden Tineke Schokker en Sietske Poepjes. Ook lijsttrekker Sander de Rouwe maakte deel uit van de delegatie. De gemeente Tytsjersteradiel nam o.m. in de persoon van wethouder Doeke Fokkema belangstellend deel.

Eind 2014 zijn we start gegaan met de bouw van het kantoor en de negen appartementen.
Uiteraard zijn we als Bouwbedrijf Swart blij dat één van onze bouwlocaties op deze manier in de belangstelling stond en we kijken met ‘wille’ terug op een plezierige middag.