Oerwoud aan profielen

Oerwoud aan profielen

Eerder hebben we op onze website al melding gemaakt van de honderden meters aan FSC® hout, welke in onze werkplaats te wachten lag, bedoeld voor de wandconstructies in It BetterSkip. Flink wat van die meters zijn intussen verwerkt in de vele profielen die nodig zijn om de verschillende ruimtes in het gebouw te construeren. Op de foto’s lijkt het een soort van oerwoud aan staande profielen en plafondconstructies.
Net als eerder die enorme hoeveelheid aan hout ligt er nu een vrachtwagen vol gipsplaat te wachten voor verwerking. Het betreffen hier niet de standaard toegepaste gipsplaten maar de zg. blauwe gipsplaat. Deze is twee keer zo dik (en dus ook twee keer zo zwaar) dan standaard gipsplaat. De reden is niet alleen bedoeld voor de stevigheid van de wanden maar ook vanwege de geluidsisolerende werking.

Installatiebedrijf Bouma is druk bezig met het aanleggen van o.a. de WarmteTerugWin-installatie (WTW). Deze zal straks de verschillende ruimtes niet alleen gaan verwarmen maar zorgt ook voor frisse lucht. Dit systeem werkt zo dat bij het afvoeren van de ‘vervuilde’ warme lucht uit het gebouw de warmte afgestaan wordt aan de schone koude lucht die wordt binnengehaald. Dit gebeurt met behulp van warmtewisselaars en heeft een zeer hoog rendement.