Kerktoren Sumar in de steigers

Kerktoren Sumar in de steigers

Wij hebben van de Stichting Behoud Monumenten Tytsjerksteradiel de opdracht gekregen om de kerktoren van de PKN kerk te Sumar op te knappen. De huidige toren en kerkgebouw zijn gebouwd in 1769.
Al het metsel- en voegwerk, muurankers enz. worden nagekeken en bijgewerkt. Meest in het oog springende werkzaamheden zullen de wijzerplaten en de windhaan met bol zijn. Zij zullen nagekeken en schoongemaakt worden en het bladgoud wordt vernieuwd.
Verder controleren we al het houtwerk en waar nodig gaan we houtrot aanpakken. Onze ervaren restauratietimmermannen weten hier wel raad mee.
De toren blijft een aantal weken in de steigers staan.