Bouwbedrijf Swart verzorgt dakisolatie in energie-loket

Bouwbedrijf Swart verzorgt dakisolatie in energie-loket

11 november 2011 was het dé grote Actiedag voor het Energie(k) Loket aan de Waling Dykstrastrjitte 56 in Gytsjerk. Op deze ‘Dag van de Duurzaamheid’ werd Gytsjerk tijdelijk ‘Grientsjerk’ gedoopt. De gemeente Tytsjerksteradiel, de Rabo Bank, de Friesland Bank en 11 gecertificeerde bedrijven hebben de handen ineengeslagen volgens het MMM principe (Meer Met Minder) om het Energie(k) Loket te realiseren.  Een modelwoning uit de jaren ’70 werd omgetoverd van energielabel G (zeer onzuinig) naar het A-label (energiezuinig).

Alle 11 bedrijven werkten aan de woning, elk met hun eigen specialisme. Bouwbedrijf Swart gaf op zolder een demonstratie over het isoleren van radiatorbuizen en het dakbeschot m.b.v daarvoor ontwikkeld isolerend plaatmateriaal ‘Slimfix Deco’. Dit materiaal kan snel verwerkt worden, levert een keurige afwerking en een luchtdichte aansluiting op.

Op de foto’s zijn de verschillende fases van demonstratie te zien.