Bouwbedrijf Swart gaat samenwerking aan met leerbedrijf Toolz

Bouwbedrijf Swart gaat samenwerking aan met leerbedrijf Toolz

Op donderdag 3 december 2009, is de unieke samenwerking van leerbedrijf Toolz op feestelijke wijze uitgebreid met WoonFriesland, Bouwbedrijf Swart en installatiebedrijf P. De Vries. Gistermiddag om 17:30 uur ondertekenden de betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst. Met deze uitbreiding heeft Toolz dekking gekregen in heel Friesland.

“Eerst de praktijk en dan de theorie. Toolz biedt eigenlijk een omgekeerde leerweg”, aldus Jan Slager van Accolade tijdens de feestelijke bijeenkomst. Toolz voorziet in een nieuwe, maar in feite aloude manier van leren volgens het principe van meester en gezel. De praktijk is het uitgangspunt en de leerstof sluit daarbij aan. De Toolz-methode werd gistermiddag meteen in de praktijk gebracht. Voordat de ondertekening plaats kon vinden, werd een technische tekening uitgereikt en moesten de deelnemers gezamenlijk een bouwpakket van een houten huis in elkaar zetten.  

Tools is een initiatief van Accolade en het Friesland College, dat begin 2008 samen met bouwbedrijf Siebenga en installatiebedrijf Hoekstra is opgezet met als doel onderwijs en praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast speelt Toolz in op de teruglopende instroom bij reguliere technische opleidingen en de verwachte uitstroom vanwege de vergrijzing bij de betrokken bedrijven. Bij Accolade bijvoorbeeld is dertig procent van de vaklieden 55 jaar of ouder.

Arbeidscontract
Het eerste jaar is gestart met zes leerlingen in de leeftijd van vijftien tot achttien jaar met een afgeronde opleiding bouwtechniek. Nu telt Toolz dertien eerste- en tweedejaars leerlingen. Na afronding van de opleiding hebben zij een erkend diploma voor allround onderhoudsmedewerker. Goed nieuws: één leerling heeft al een arbeidscontract weten binnen te slepen bij installatiebedrijf Hoekstra.

Subsidie
Onlangs heeft Toolz subsidie gekregen van het Rijk, omdat de opleiding een goede oplossing biedt voor het MKB om praktijkgericht geschoold en gemotiveerd personeel te vinden. Met de subsidie kan de opleiding de komende twee jaar verder ontwikkeld worden.

Links: www.wellerengeenschool.nl