Bouw gebruiksenergieneutrale woning

Bouw gebruiksenergieneutrale woning

Op de Menno van Coehoornstraat 13 in Burgum is Bouwbedrijf Swart uit Eastermar in opdracht van de familie de Vries bezig met de bouw van een gebruiksenergieneutrale woning. Bij de toegepaste bouwmethode wordt rekening gehouden met de hoogste isolatieklasse en wordt veel aandacht geschonken aan de kwaliteit, de verwerking, en de toepassing van de modernste materialen. Ook de installatie, welke benodigd is om de woning te voorzien van een aangenaam klimaat, is ontworpen volgens de hoogste duurzaamheids- en kwaliteitsnormen. De woning is voorzien van een buffertank, waarin warmte kan worden opgeslagen wat is opgewekt met diverse duurzame apparaten.

Met deze duurzame apparaten zoals een lucht/water warmtepomp, houtvergasser kachel, zonnecollectoren, e.d. kan voldoende warmte worden geproduceerd om de woning aangenaam te verwarmen en te voorzien van warmwater voor sanitair doeleinden. Door het toepassen van de lucht/water warmtepomp ontstaat de mogelijkheid om via het verwarming systeem de woning te koelen.
De benodigde elektriciteit welke hiervoor noodzakelijk is, wordt opgewekt door zonnepanelen(PV) Voor de benodigde ventilatielucht wordt de woning voorzien van een warmte terugwin systeem met een zeer hoog rendement.

Op het moment van schrijven (mei 2014) is het hoogste punt van de woning bereikt. Deze woning is geheel in eigen huis (prefab) gemaakt.