Restauratie pastoriewoning

Restauratie pastoriewoning

De restauratie van de voormalige pastorie van Eastermar is een interessant restauratieproject. De pastoriewoning uit 1875 op it Heechsân (Eastermar) is een rijksmonument, gebouwd in de Eclectische stijl. Hieronder ziet u een aantal foto’s bij de start van het project. Duidelijk is te zien dat het verstandig is dat e.e.a. aangepakt wordt.

Wat was het plan?
Exterieur
Stucadoorswerk: losse stukken en verf verwijderen (m.b.v. gritstralen) en daarna herstellen. Goten: zinkwerk vervangen. Kozijnwerk waar nodig herstellen. Het metsel- en voegwerk nakijken en waar nodig ook herstellen. De dakkapel aan de voorzijde van het pand terugbrengen in de oude, originele staat. Het mastiek op het platte dak vervangen. Tevens vier nieuwe schoorstenen plaatsen in de originele staat.
Interieur
Onze grootste aandacht gaat uit naar de kapconstructie. Waar nodig zullen in deze constructie de balkkoppen, muurplaten en delen van het dakbeschot vervangen. Ook de blinde muurankers vernieuwen. Aan het eind van het project krijgt de pastoriewoning een schilderbeurt waarbij Keim verf wordt toegepast. Keim verf is op basis van natuurlijke grondstoffen.

De restauratie van de kapconstructie en zolderbalken is een prachtige uitdaging voor onze restauratietimmermannen.
Daar ook het plafond onder het monument valt kunnen wij niet op de gebruikelijke manier stutten. En dat is wel nodig om de aangetaste balkkoppen te vervangen. Met de nodige vindingrijkheid hebben we dit toch voor elkaar gekregen door o.a. met tijdelijke muurankers te werken.
Wanneer het nog mogelijk is worden de bestaande muurankers gerestaureerd en anders vervangen.

Op de foto’s is te zien dat we gebruik maken van haaklas – en liblas verbindingen; traditionele – en sterke manieren om twee balken met elkaar te verbinden.

Verder zijn op de foto’s te zien dat we al een eind zijn gevorderd om het traditionele stucwerk buitenom te herstellen. U ziet bijv. hoe één van de sierlijke hoekornamenten weer in oude glorie is hersteld.