Buitenplaats kavels Heechsân

Buitenplaats kavels Heechsân

Het kavel

Het kavel is gelegen op een voormalige rozenkwekerij op it Heechsân. Dit is een buurtschap ten noorden van Eastermar. Dit buurtschap vormde een paar eeuwen geleden het oorspronkelijke dorp. Later, door opkomst van de handel via het water, heeft het dorp zich zuidwaarts verplaatst naar de Lits; de vaarverbinding tussen De Leien en de Burgumer Mar.
Buitenplaats Heechsân bestaat uit twee kavels, waarvan er reeds één verkocht is.
Het terrein is bereikbaar via een eigen oprijlaan vanaf de Torenlaan. Aan het begin van deze oprijlaan staat een mooi toegangshek.
Omdat we hier midden in het coulissenlandschap van Nationaal Park ‘de Noardlike Fryske Wâlden’ zitten, is het terrein omzoomd door houtwallen. Dit landschapselement is samen met elzensingels van oudsher de afbakening tussen de verschillende stukjes land. Niet ver van de kavels vandaan staat een eeuwenoude ’torenweduwe’. Dit is een kerk waar alleen de toren van bewaard is gebleven. Deze toren is één van de bezienswaardigheden in deze buurt.
Achter de kavels loopt een zandweg en wordt gebruikt door wandelaars en fietsers. Het is één van de vele eeuwenoude zandpaden in deze omgeving. Iets verderop ligt de Burgumer Mar.

Het landschap

De kavels liggen in de Noardlike Fryske Wâlden, een landschap van elzensingels en houtwallen die de relatief kleine stukken weiland omkaderen, kenmerkend voor dit gedeelte van Friesland. Maar het coulissenlandschap is niet het enige landschapselement dat kenmerkend is voor deze omgeving. Vlakbij de Burgumer Mar gaat het landschap over in een soort ‘wetland’ met veel riet. Bovendien zijn er hier en daar een aantal pingoruïne’s te vinden. Deze zijn samen met de Burgumer Mar in de ijstijd ontstaan. De Leien, ten zuiden van Eastermar, is ontstaan door veenafgraving in de 18e en 19e eeuw.
In de omgeving zitten veel bijzondere vogelsoorten en lopen er o.a reeën door het veld. Om nog meer van het landschap te kunnen genieten heeft Staatsbosbeheer (welke veel grond in de omgeving van Eastermar bezit) een aantal uitkijkpunten en vogelhuttengerealiseerd.

Het dorp

Eastermar is een idyllisch gelegen dorp met een gemoedelijke sfeer. Er wonen ± 1600 inwoners. De verdeling qua inwoneraantal Heechsân en Eastermar is ± 1/3 en 2/3.
Eastermarders hebben over het algemeen een open karakter en nieuwe inwoners voelen zich meer dan welkom. Het dorp staat als zeer positief bekend omdat het naar buiten treedt met een aantal activiteiten zoals het Easterbarren straatfestival, het Eastermarder paardenspektakel en een oldtimer-treffen. Verder heeft het een klein theater, horeca met terrasjes en winkels. Voor de meeste boodschappen hoeft u het dorp niet uit.
Er zijn allerlei (sport)voorzieningen en 2 lagere scholen. Indien u watersport- of paardenliefhebber bent, dan kunt u in Eastermar heel goed terecht. Er is een jachthaven, een zwemstrandje en een manege.
Er is sprake van kleinschalig toerisme. Veel fietsers en wandelaars weten het dorp te vinden en ook het aantal bootpassanten neem toe met de komst van een nieuwe passantenhaven in 2007.
Het dorp heeft een eigen dorpskrant, de BREEDút, en twee websites: voor inwoners www.eastermar.nl en voor toeristen www.tip-eastermar.nl.
Verder profileert het dorp zich met een eigen skûtsje in de IFKS A-klasse (skutsje.eastermar.nl).

Bereikbaarheid

Ondanks dat Eastermar midden in de natuur ligt, zijn de grotere voorzieningen goed bereikbaar.
Drachten, Surhuisterveen en Burgum  zijn binnen 10 minuten bereikbaar, Leeuwarden 25 min, Groningen 30 min.