Opknapbeurt oude luidklok van Ryptsjerk

Opknapbeurt oude luidklok van Ryptsjerk

Ryptsjerk De door de klepel danig uitgeslepen kerkklok van Ryptsjerk is weggetakeld voor onderhoud in Duitsland.

De klok, in de oorlog door de duitsers weggehaald maar daar behouden gebleven, is in 1546 gegoten door Frans Haetlser. De 620 kilo wegende klok is in opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel door het gespecialiseerde bedrijf Toine Daelmans en bouwbedrijf Swart uit de klokkenstoel getild.

De klepel heeft zoveel slijtage veroorzaakt aan de slagring (de ondreste rand) dat scheuring dreigt. Het laswerk om de wanddikte weer op 7 centimeter te brengen, gebeurt bij de firma Lachenmeyer in Nordlingen. Daar wordt eerst de metallurgische samenstelling van de luidklok vastgesteld, waarna het gevaarte wordt opgewarmd tot 450 graden om het laswerk te kunnen verrichten. Ook de ophanging van de klepel wordt op die manier hersteld. Komend najaar zal de klok met slagtoon G1 weer te horen zijn in het dorp en de naaste omgeving.

Ook het dak van de toren krijgt onderhoud. Er komen nieuwe  leien op. Het smeedijzeren kruis op de toren wordt voorts gerestaureerd en de haan krijgt een nieuwe laag bladgoud. Hetzelfde geldt voor het kruis en de windvaan op de oostkant van het dak. De totale kosten van de restauratie bedragen meer dan 100.000 euro, te betalen uit subsidies. De kerk van Ryptsjerk is aanmerkelijk jonger dan de klok: anno 1757.

Bron: Leeuwarder Courant