Broer Pieter ging met pensioen, hij werd opgevolgd door schoonzoon Taeke Offringa.

Broer Pieter ging met pensioen, hij werd opgevolgd door schoonzoon Taeke Offringa.