Projectenarchief

Op 8 juni 2013 vond in Tytsjerksteradiel de Open Dag Techniek plaats. Eén van de deelnemers was bouwbedrijf Swart. Maar liefst 200 bezoekers maakten gebruik van deze mogelijkheid om een kijkje te komen nemen in het bedrijf. De open dag kan daarom als zeer geslaagd worden beschouwd. Medewerkers...

Bouwbedrijf Swart heeft onlangs vier nieuwe aanhangwagens aangeschaft. Deze worden ingezet bij de renovatie van woningen van o.a woningcorporaties. Op dit moment is het bouwbedrijf erg succesvol in het duurzaam renoveren van deze woningen dankzij een in eigen huis ontwikkeld concept. ...

Op 13 februari 2016 was er door het Energie(k)Loket en energiecoöperatie Trynergie een markt georganiseerd waar bezoekers terecht konden met vragen over energieverbruik, energie-neutrale woningen, isolatie, nieuw- en verbouw. De markt bestond uit verschillende partijen die iets met de woningbouw en energieverbruik te maken hebben....

Aan de Roggekamp zijn we op dit moment bezig om bij 17 woningen de kwaliteit te verbeteren in opdracht van woningcorporatie WoonFriesland. Vorig jaar hebben we deze woningen intern al aangepakt; dat wil zeggen de renovatie van alle keukens en badkamers. Nu zijn we extern bezig en...

Op vrijdag 17 september 2016 bleek bij onderhoudswerkzaamheden van de molenaars dat er één van de roewiggen los bleek te zitten die de buitenroede op zijn plaats moet drukken in de askop van de molen. Gelukkig werd dit op tijd ontdekt en kon er worden...

Opdrachtgever Nederlands Hervormde Gemeente te Dearsum heeft ons gevraagd het kerkgebouw en toren van de Nicolaaskerk te restaureren. Dergelijke restauratie-opdrachten zijn één van onze specialismen en kunnen we ons vakmanschap goed in kwijt. Eerst maar even wat feiten. De Nicolaaskerk van Dearsum zal zo rond 1200 gebouwd zijn...

Eén van onze opdrachtgevers vroeg ons of wij het gebintwerk van zijn monumentale boerderij wilden inspecteren. Onze eigen roterende Manitou hoogwerker paste precies door de staldeuren en, éénmaal binnen, bleek er ook precies genoeg ruimte te zijn om de Manitou te parkeren en met de kraanarm te kunnen draaien. Op...

Dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen heeft vestigingen in Drogeham, Surhuisterveen en De Westereen. Met een praktijk van 6 dierenartsen groeit men op dit moment uit haar jasje en heeft besloten nieuwbouw te plegen wat de hoofdlocatie in Drogeham betreft. Aan de Lândyk, bij de kruising met de...