Projectenarchief

De stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel kent elk jaar een aanmoedigingsprijs  toe aan een eigenaar van een karakteristiek pand, die op onderscheidende wijze aandacht heeft geschonken aan de instandhouding van het bouwwerk of een onderdeel daarvan. Voor het jaar 2012 (de prijs wordt  achteraf toegekend) is deze eer toegevallen...

Boerderijenstichting Fryslân heeft een verkiezing uitgeschreven met het thema 'hergebruik'. Van de 18 deelnemers verkoos de jury de boerderij van Jochum en Loekie Veenje tot winnaar. Deze boerderij, op Sigerswâld nr. 15 te Garyp, kwam als beste uit de bus. Het rijskmonument is nu als...

Actie gaat verder als reizend loket. De samenwerking tussen gemeente, twee banken en een aantal bouwbedrijven in de vorm van het Energie(k)loket is een groot succes. De doelstelling is inmiddels gehaald; er zijn 200 woningen in de gemeente Tytsjerksteradiel energiezuiniger geworden. Daar de woning, waar tot nu...

We zijn van start met de bouw van een vrijstaande woning aan de Blauhûskamp 45 te Eastermar. Al eerder zijn we op deze locatie aan het bouwen geweest en hebben op het zelfde streekje 4 twee-onder-een-kapwoningen en nog een vrijstaande woning gerealiseerd. Deze laatste is...

Wij hebben van de Stichting Behoud Monumenten Tytsjerksteradiel de opdracht gekregen om de kerktoren van de PKN kerk te Sumar op te knappen. De huidige toren en kerkgebouw zijn gebouwd in 1769. Al het metsel- en voegwerk, muurankers enz. worden nagekeken en bijgewerkt. Meest in het...

De verbouw van it BetterSkip, het nieuwe centrum voor zorg en gezondheid te Eastermar, is in volle gang. De dakpannen zijn tijdelijk weggehaald zodat we dakisolatie, een aantal Velux ramen en nieuwe panlatten konden plaatsen. Het karakteristieke kerktorentje is weggehaald. In het ontwerp van het...

In Ferwert zijn we bezig met de bouw van een Zweedse houtskeletwoning. We hebben deze woning via eigen import kunnen realiseren. Ook hier betreft het een energieneutrale woning. De huiseigenaar werd getroffen door brand in het oude huis. Wij hebben in dit geval niet alleen de...

Eerder hebben we op deze website gemeld dat we met een mooi restauratieproject van start zijn gegaan: de pastorie van Eastermar/Heechsân. We laten hierbij een update van de werkzaamheden zien. We zijn begonnen met de restauratie van de kapconstructie en zolderbalken. Een prachtige uitdaging voor onze restauratietimmermannen. Daar...

Leer-/werkbedrijf TOOLZ wordt onderdeel BouwTalent Friesland. Bouwbedrijf Swart participant Al ruim vier jaar werken Friesland College en woningcorporaties Accolade en WoonFriesland samen in TOOLZ. Dit is een opleidingstraject voor ‘aspirant-servicemedewerkers Gebouwen’. De werkplek fungeert daarbij volledig als leslokaal. Met ingang van dit jaar gaan de partners...