Projectenarchief

Op dinsdag 2 september heeft een afvaardiging van het college van de gemeente Tytsjerksteradiel een bezoek gebracht aan ons bouwbedrijf. Burgemeester Eric ter Keurs, wethouder Houkje Rijpstra en coördinator economische zaken Jan Sytsma arriveerden rond tweeën op onze locatie in Eastermar. Uiteraard was er een uitgebreide...

In de komende maanden heeft ons bouwbedrijf een flinke klus aan het verbeteren van de energielabels door isolatie en renovatie aan maar liefst 39 woningen in Burgum. Het is de bedoeling dat deze woningen van energielabel E naar energielabel B worden opgewaardeerd. Het gaat om...

De stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel kent elk jaar een aanmoedigingsprijs  toe aan een eigenaar van een karakteristiek pand, die op onderscheidende wijze aandacht heeft geschonken aan de instandhouding van het bouwwerk of een onderdeel daarvan. Voor het jaar 2012 (de prijs wordt  achteraf toegekend) is deze eer toegevallen...

Boerderijenstichting Fryslân heeft een verkiezing uitgeschreven met het thema 'hergebruik'. Van de 18 deelnemers verkoos de jury de boerderij van Jochum en Loekie Veenje tot winnaar. Deze boerderij, op Sigerswâld nr. 15 te Garyp, kwam als beste uit de bus. Het rijskmonument is nu als...

Actie gaat verder als reizend loket. De samenwerking tussen gemeente, twee banken en een aantal bouwbedrijven in de vorm van het Energie(k)loket is een groot succes. De doelstelling is inmiddels gehaald; er zijn 200 woningen in de gemeente Tytsjerksteradiel energiezuiniger geworden. Daar de woning, waar tot nu...

We zijn van start met de bouw van een vrijstaande woning aan de Blauhûskamp 45 te Eastermar. Al eerder zijn we op deze locatie aan het bouwen geweest en hebben op het zelfde streekje 4 twee-onder-een-kapwoningen en nog een vrijstaande woning gerealiseerd. Deze laatste is...

Wij hebben van de Stichting Behoud Monumenten Tytsjerksteradiel de opdracht gekregen om de kerktoren van de PKN kerk te Sumar op te knappen. De huidige toren en kerkgebouw zijn gebouwd in 1769. Al het metsel- en voegwerk, muurankers enz. worden nagekeken en bijgewerkt. Meest in het...

De verbouw van it BetterSkip, het nieuwe centrum voor zorg en gezondheid te Eastermar, is in volle gang. De dakpannen zijn tijdelijk weggehaald zodat we dakisolatie, een aantal Velux ramen en nieuwe panlatten konden plaatsen. Het karakteristieke kerktorentje is weggehaald. In het ontwerp van het...

In Ferwert zijn we bezig met de bouw van een Zweedse houtskeletwoning. We hebben deze woning via eigen import kunnen realiseren. Ook hier betreft het een energieneutrale woning. De huiseigenaar werd getroffen door brand in het oude huis. Wij hebben in dit geval niet alleen de...