Uitkijktoren Jan Durkspolder

Uitkijktoren Jan Durkspolder

Bepaald geen standaardopdracht was het realiseren van een uitkijktoren in de Jan Durkspolder nabij ‘De Alde Feanen’. Opdrachtgever was ‘it Fryske Gea‘.De houten toren werd eerst geheel voorbereid in de werkplaats van Bouwbedrijf Swart. Als  een bouwpakket werden de verschillende delen per boot naar de Jan Durkspolder vervoerd om daar te worden opgebouwd. Ook werd er een houten loopbrug gebouwd die de verbinding vormt tussen voetpad en toren. Het dak van de toren is gemaakt van riet, afkomstig uit ‘De Alde Feanen’.
Op 16 november werd de uitkijktoren opgeleverd en geopend door de voorzitter van het Fryske Gea, Ultsje Hosper.

De toren geeft een prachtig uitzicht over de polder. Het gebied is een waar vogelparadijs en het biedt een goede leefomgeving voor de Noordse woelmuis en waterspitsmuis.
De toren heeft de zelfde naam gekregen als de boerderij die vroeger op deze locatie stond, namelijk ‘Romsicht’.