Restauratie pastoriewoning, vervolg

Restauratie pastoriewoning, vervolg

Eerder hebben we op deze website gemeld dat we met een mooi restauratieproject van start zijn gegaan: de pastorie van Eastermar/Heechsân.
We laten hierbij een update van de werkzaamheden zien. We zijn begonnen met de restauratie van de kapconstructie en zolderbalken. Een prachtige uitdaging voor onze restauratietimmermannen.
Daar ook het plafond onder het monument valt kunnen wij niet op de gebruikelijke manier stutten. En dat is wel nodig om de aangetaste balkkoppen te vervangen. Met de nodige vindingrijkheid hebben we dit toch voor elkaar gekregen door o.a. met tijdelijke muurankers te werken.
Wanneer het nog mogelijk is worden de bestaande muurankers gerestaureerd en anders vervangen.

Op de foto’s is te zien dat we gebruik maken van haaklas – en liblas verbindingen; traditionele – en sterke manieren om twee balken met elkaar te verbinden.

Verder zijn we als een eind gevorderd om het traditionele stucwerk buitenom te herstellen. U ziet bijv. hoe één van de sierlijke hoekornamenten weer in oude glorie is hersteld.

Zie ook het weblog dat door de eigenaren van het pand wordt bijgehouden.