Restauratie kerk Dearsum

Restauratie kerk Dearsum

Opdrachtgever Nederlands Hervormde Gemeente te Dearsum heeft ons gevraagd het kerkgebouw en toren van de Nicolaaskerk te restaureren. Dergelijke restauratie-opdrachten zijn één van onze specialismen en kunnen we ons vakmanschap goed in kwijt.

Eerst maar even wat feiten. De Nicolaaskerk van Dearsum zal zo rond 1200 gebouwd zijn en heeft door latere aanpassingen romaanse én gotische kenmerken. De zadeldaktoren heeft aan alle vier zijden twee rondbogige galmgaten. Preekstoel en orgel stammen uit de 19e eeuw. Het kerkelijk gebouw is een rijksmonument.

Het betreft een omvangrijke restauratie. Welke zaken pakken we aan?

Buitenom
Nadat alle oude dakleien waren verwijderd repareren en vervangen we waar nodig het dakbeschot. Dit geldt ook voor alle loodaansluitingen. Op de foto’s is zichtbaar dat de leidekker bezig is het dak van nieuwe leien te voorzien. Dit gebeurt in diagonale vorm in de zg. sjaboondekking, een specifieke methode van dakbedekking met schubleien.
Muurankers worden verwijderd, schoongemaakt, nagekeken en geschilderd om daarna weer te worden aangebracht. Al het voegwerk wordt nagekeken evenals de koperen goten.

Toren
Kruis, Windvaan en gouden bol zijn verwijderd, worden opgeknapt en voorzien van nieuw bladgoud. Ook de wijzerplaten krijgen een onderhoudsbeurt. De kozijnen in de galmgaten worden gerenoveerd en voorzien van nieuwe galmborden.
Wat de torenconstructie betreft is al het houtrot in de balken aangepakt. Flink wat draagbalken krijgen nieuwe balkkoppen. In de toren komen nieuwe, houten ladders.
Onderin de toren worden een toilet en een meterkast gebouwd en in het voorportaal komt een keuken met uitgifteloket. Daarvoor moeten er wel waterleiding en riolering worden aangebracht want tot nu toe was er enkel een stroomvoorziening in de kerk aanwezig.

Interieur
Maar liefst 200 m2 oud stucwerk moet worden verwijderd en wordt daarna opnieuw aangebracht. Dit is goed op de foto’s te zien.

Het kavel en de interne ruimtes zijn erg beperkt. Er is ook nauwelijks ruimte om materiaal op te slaan. Daarom is het zaak om bij deze restauratie zo compact en efficiënt mogelijk te werken. Dit krijgt speciale aandacht van onze mensen. Uiteraard worden verder de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat het interieur en de graven rondom het kerkgebouw kunnen beschadigen.