Restauratie pastoriewoning Eastermar van start

Restauratie pastoriewoning Eastermar van start

Onlangs zijn we begonnen met een interessant restauratieproject. De pastoriewoning uit 1875 op it Heechsân (Eastermar) is een rijksmonument, gebouwd in de Eclectische stijl. Hieronder ziet u een aantal foto’s bij de start van het project. Duidelijk is te zien dat het verstandig is dat e.e.a. aangepakt wordt.

Wat gaan we doen?

Exterieur
Stucadoorswerk: losse stukken en verf verwijderen (m.b.v. gritstralen) en daarna herstellen.
Goten: zinkwerk vervangen.
Kozijnwerk waar nodig herstellen. Het metsel- en voegwerk nakijken en waar nodig ook herstellen.
De dakkapel aan de voorzijde van het pand wordt teruggebracht in de oude, originele staat. Het mastiek op het platte dak wordt vervangen.
Tevens worden er vier nieuwe schoorstenen geplaatst in de originele staat.

Interieur
Onze grootste aandacht gaat uit naar de kapconstructie. Waar nodig zullen in deze constructie de balkkoppen, muurplaten en delen van het dakbeschot worden vervangen. Ook de blinde muurankers worden vernieuwd.

Aan het eind van het project krijgt de pastoriewoning een schilderbeurt waarbij Keim verf wordt toegepast. Keim verf is op basis van natuurlijke grondstoffen.

Het aardige is dat het tegenoverliggende kerkgebouw ook door ons is gerestaureerd. Samen vormen ze straks weer een prachtig geheel. Uiteraard kunt u tegen die tijd een fotoverslag van het eindresultaat verwachten.
Indien u het leuk vind om het project te volgen; de eigenaars houden een weblog bij van de vorderingen.