Leerlingen ‘Toolz’ aan de slag bij Bouwbedrijf Swart

Leerlingen ‘Toolz’ aan de slag bij Bouwbedrijf Swart

De Cobouw, krant en internetsite voor de bouw, maakt melding van het Friese leerwerkbedrijf ‘Toolz’. Twee jaar geleden werd de erkende opleiding opgezet door woningcorporatie Accolade en ROC Friesland College. Om voldoende praktijkwerk te kunnen aanbieden sloten bouwbedrijf Siebenga en installatiebedrijf Hoekstra beide uit Heerenveen zich aan. Inmiddels zijn er twintig jongeren via het leerwerkbedrijf aan de slag. Een van hen kreeg al een vast arbeidscontract bij Hoekstra. In de eerste week van december haakten de Friese corporatie WoonFriesland, bouwbedrijf Swart uit Eastermar en installatiebedrijf P. de Vries uit Leeuwarden aan.

toolz pdf