De beide zoons Pieter en Sybren namen het Timmerbedrijf in de zeventiger jaren over.

De beide zoons Pieter en Sybren namen het Timmerbedrijf in de zeventiger jaren over.