Auteur: admin

Het torentje van het gebouw naast de PKN kerk op it Heechsân (Eastermar) is begin 2011 onderhanden genomen. Het dakbeschot werd vernieuwd en werden er nieuwe Spaanse Samaca natuurleien op het dak van het torentje geplaatst. Zo kan het weer 80 jaar vooruit! ...

De medewerkers van Bouwbedrijf Swart werden blij verrast door een erg originele kerstwens van de familie Bolt. Het bouwbedrijf realiseerde afgelopen jaar een nieuwe uitbouw/woonkamer en kreeg het eindresultaat als kerstkaart incl. alle goede wensen in de bus. ...

Begin maart mocht Tjalling Holwerda jr. de eerste paal slaan voor het nieuw te bouwen kantoor voor MCS BV. MCS is een bedrijf in de logistiek voor containervervoer over het water en de weg. Dit nieuwe kantoor is een ontwerp van architectenkantoor Auke de Vries uit Drachten. Bouwbedrijf Swart heeft...

Al een jaar of twee werd de preekstoek in de gaten gehouden. Panelen en het toegangsdeurtje kwamen steeds meer uit het lood staan. Bovendien zakte het geheel een centimeter per jaar naar beneden. Bij nadere inspectie bleek dat de muurzijde van de eiken draagbalk waar het...

Het moest er een keer van komen. Na 47 jaar aan het roer van de onderneming is Syb Swart in de zomer van 2011 met pensioen gegaan. Uiteraard stond Syb een mooi afscheid te wachten en was dit een uitstekende gelegenheid om nog een keer met...

We zijn bezig met een belangrijke stap in ons streven om van Bouwbedrijf Swart een bedrijf met een energieneutrale bedrijfsvoering te maken. Door de firma Awizon uit Surhuisterveen worden op dit moment maar liefst 90 zonnepanelen op onze werkplaats gemonteerd. Daarmee wordt het totale energieverbruik van ons bedrijf gecompenseerd...

In opdracht van Woningcorporatie Accolade worden in Drachten bij een 100-tal woningen energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Het betreft dak- en spouwisolatie. Het is echter wel een bijzonder project want de werkzaamheden worden gedaan door leerlingen van de Praktijkopleiding Bouw. Op deze manier worden er namelijk nieuwe leerlingwerkplekken gecreëerd en...

Al in 2009 waren de plannen klaar voor 4 starterswoningen en 2 vrijstaande woningen aan de Blauhûskamp te Eastermar. Projectontwikkelaar Planmij - waar Bouwbedrijf Swart deel van uitmaakt - had de opdracht gekregen deze woningen te ontwikkelen door het winnen van een prijsvraag, uitgeschreven door de gemeente...

11 november 2011 was het dé grote Actiedag voor het Energie(k) Loket aan de Waling Dykstrastrjitte 56 in Gytsjerk. Op deze 'Dag van de Duurzaamheid' werd Gytsjerk tijdelijk 'Grientsjerk' gedoopt. De gemeente Tytsjerksteradiel, de Rabo Bank, de Friesland Bank en 11 gecertificeerde bedrijven hebben de...

In record tempo hebben wij een voormalige winkel in winkelcentrum de Drait te Drachten verbouwt tot moderne slagerij. Tadema Uw Slager is een initiatief van de gebroeders Geale en Hendrik Tadema uit Eastermar. Op 25 maart 2015 was de opening en dit is...