Al ruim 100 jaar de veelzijdige aannemer uit Eastermar!

Tijdens een inspectie van de gemeente Tytsjerksteradiel, eind 2013, bleek dat de hoogdraagconstructie (vier vrijstaande palen) niet meer veilig was.
Bouwbedrijf Swart heeft de constructie meteen verstevigd zodat het zwembad snel weer open kon voor publiek. Op de foto’s een indruk van de werkzaamheden.

zwembad1zwembad2zwembad3zwembad4

Leer-/werkbedrijf TOOLZ wordt onderdeel BouwTalent Friesland.
Bouwbedrijf Swart participant

Al ruim vier jaar werken Friesland College en woningcorporaties Accolade en WoonFriesland samen in TOOLZ. Dit is een opleidingstraject voor ‘aspirant-servicemedewerkers Gebouwen’. De werkplek fungeert daarbij volledig als leslokaal. Met ingang van dit jaar gaan de partners deze samenwerking verduurzamen . Om dat te bereiken wordt TOOLZ door de participanten overgedragen aan BouwTalent Friesland. Deze stichting heeft als doel een brug te slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven. De officiële overdracht van TOOLZ en de bekrachtiging van de samenwerking vond vandaag plaats.

bestuurders van BouwTalent  Friesland, Friesland College, Woonfriesland en Accolade Wonenbestuurders van BouwTalent Friesland, Friesland College, Woonfriesland en Accolade Wonen

Participanten
Ook in het verduurzaamde TOOLZ verzorgt het Friesland College het onderwijs en blijft daar tevens verantwoordelijk voor. De beide woningcorporaties Accolade en WoonFriesland zorgen dat er stage-uren beschikbaar komen. Dit gebeurt door opdrachtnemers die voor de corporaties aan het werk zijn te verplichten gebruik te maken van de TOOLZ-cursisten. Hiermee geven Accolade en WoonFriesland invulling aan hun maatschappelijke rol om jonge mensen een kans te bieden voor het behalen van een vakopleiding. Opdrachtnemers van Accolade en WoonFriesland, zoals Bouwbedrijf Siebenga, P.de Vries Installatietechnieken BV, Bouwbedrijf Swart en Installatiebedrijf Hoekstra, conformeren zich eveneens aan de uitgangspunten van TOOLZ . De opdrachtnemers betalen een bijdrage aan het onderwijsconcept op basis van de stage-uren.

Opleiden tot allround functie
Binnen het leer-/werkbedrijf dat TOOLZ feitelijk is, werken ervaren vaklieden van de deelnemende bedrijven intensief samen met docenten van het Friesland College. Gezamenlijk leiden zij de cursisten van TOOLZ op tot servicemedewerker Gebouwen. Een allround functie met werkzaamheden als schilderen, elektromontage, installatie van sanitair, cv, keukens en badkamers, woningonderhoud en inbraakpreventie. Vanaf dag één van de opleiding gaan de cursisten dan ook aan de slag met deze beroepsgerichte vaardigheden. Daarnaast krijgen ze ook les in de algemene vakken Nederlands, rekenen en Engels. Omdat het werk het uitgangspunt van de opleiding vormt en de theorie daar naadloos op aansluit, dient de vestiging van Accolade in Heerenveen als ‘uitvalbasis’ van de opleiding.

Meer dan twintig cursisten doorgestroomd
Via TOOLZ zijn inmiddels meer dan twintig cursisten die hun mbo-diploma op niveau 2 behaalden, doorgestroomd naar niveau 3 of als allround servicemedewerker in dienst getreden van woningbouwbedrijven en installateurs. Een aantal dat de komende jaren zeker verveelvoudigd gaat worden, gelet op de ontwikkelingen in de (huur)woningmarkt. Het Friesland College levert hier als onderwijspartner graag een bijdrage aan.

Actie gaat verder als reizend loket.

De samenwerking tussen gemeente, twee banken en een aantal bouwbedrijven in de vorm van het Energie(k)loket is een groot succes. De doelstelling is inmiddels gehaald; er zijn 200 woningen in de gemeente Tytsjerksteradiel energiezuiniger geworden.

Daar de woning, waar tot nu toe het Energie(k)loket gevestigd, te koop staat, heeft men besloten om het komende jaar er een 'reizend loket' van te maken in de vorm van een aantal inloopavonden in dorpen in de gemeente. Op deze avonden kunnen huisbezitters terecht met vragen over het isoleren van de eigen woning, subsidies en energiebesparing. De subsidies worden onder andere verstrekt via de zg. 'NUON gelden'.
Zo lang de woning in Gytsjerk nog niet verkocht is, blijft ook dit loket open.

Ook Bouwbedrijf Swart maakt deel uit van het consortium. U kunt bij ons terecht voor dakbeschotisolatie.

bord-energie(k)loket
foto: http://energiek-loket.nl

 

Boerderijenstichting Fryslân heeft een verkiezing uitgeschreven met het thema 'hergebruik'. Van de 18 deelnemers verkoos de jury de boerderij van Jochum en Loekie Veenje tot winnaar. Deze boerderij, op Sigerswâld nr. 15 te Garyp, kwam als beste uit de bus. Het rijskmonument is nu als woonhuis (schuur) en B&B (voorhuis) in gebruik. De buitenkant werd in 2006 door ons geheel gerestaureerd en door de eigenaren zelf daarna van binnen afgetimmerd. Het won in 2006 ook al de Karakeristykpriis Tytsjerksteradiel.

winnaar-boerderij van het jaar

Volgens het juryrapport van de Boerderijenstichting Fryslân:

De restauratie van deze in verval verkerende boerderij met bijgebouwen en de eenduidige bouwkundige ingrepen zijn een goed voorbeeld van hergebruik met behoud van het karakter van de historische kop-hals-rompboerderij.