Al ruim 100 jaar de veelzijdige aannemer uit Eastermar!

U heeft plannen om te gaan bouwen. Misschien hebben die plannen al een vaste vorm. Mogelijk moet er nog veel ingevuld worden. In beide gevallen kunt u bij ons terecht. Wij gaan samen met u om de tafel zitten om de plannen door te spreken en uit te werken.

Staan uw plannen nog niet zo vast, dan kunnen wij samen met u brainstormen aan de hand van een foto of een schets. Uw wensen en voorkeuren voor stijl en capaciteiten zijn daarbij de leidraad. Wij maken samen met u de stap naar de uitwerking waarbij we uw budget niet uit het oog verliezen.

U kunt ook gebruik maken van de diensten van een architect. In een vrijblijvend gesprek kunt u zich daarop oriënteren. De architect houdt zich bezig met het ontwerp. Onze bouwkundige ervaring nemen we altijd mee in de planvorming.

Als basis hanteren wij de standaard bouwmethode. Kunt u zich vinden in het traject, dan tekenen we met alle partijen een intentieverklaring. Binnen een afgesproken termijn levert de architect de schetsen aan, mogelijk met enkele varianten. Aan de hand daarvan komen wij met een prijsindicatie.

Misschien ziet u op tegen het oerwoud aan regels en vergunningaanvragen. Dat is niet nodig. U kunt profiteren van onze kennis en ervaring. Als u dat wenst nemen wij het aanvragen van vergunningen en de opstart van procedures graag uit handen.

Onze prijsindicatie is transparant. Zo kunt u zien wat er met uw geld gebeurt.Tijdens de bouwaanvraag starten wij de voorbereidingen van de bouw. Direct na het verlenen van de vergunning beginnen wij met de bouw.