Al ruim 100 jaar de veelzijdige aannemer uit Eastermar!

Najaar 2013

In opdracht van de Protestantse Gemeente in Kootstertille zijn wij druk bezig geweest met een kerkrestauratie, nl. het restaureren van de Benedictuskerk. Deze kerk is gebouwd in 1882.

De kerk heeft een wat merkwaardige historie want deze werd destijds gebouwd in 1878 en is vijf jaar later tegen de kosten van 10.000 gulden 300 meter verplaatst. De reden was een ruzie over de plek. Oorspronkelijk werd de kerk zonder overleg gebouwd in de Koten (waar de boeren en dus de kerkvoogden woonden) tot woede van het uit arbeiders bestaande Kootstertille. Zodra de regelgeving dit toeliet en er ook kerkvoogden uit Kootstertille zitting mochten nemen werd er actie ondernomen en de Benedictuskerk verplaatst.

Benedictuskerk Kootstertille

Het is een grote klus waarbij ons gehele restauratieteam de handen aan vol had. Aan de hand van de plannen van de architecten Kielstra en Brouwer werden toren en schip aangepakt. Met name de toren vroeg veel aandacht. Binnenin werden verschillende draagbalken gedeeltelijk vervangen waarbij de timmerlieden vakkundig een las tussen het oude en nieuwe hout realiseerden. Een gedeelte van het stucwerk werd vervangen en vonden er schilders- en installatiewerkzaamheden plaats.

Aan de buitenkant werden hier en daar stenen vervangen, oude voegen uitgebikt en de muren opnieuw gevoegd. De wijzerplaten van het uurwerk werden gerestaureerd en de kozijnen en galmborden werden vernieuwd of hersteld. Op het dak van de spits kwamen nieuwe ladderhaken. Waar nodig werden ook de betonbanden en afdekkers aangepakt. Tevens werden toilet en keuken gerenoveerd.
Begin 2014 was de restauratie klaar.

Op de foto’s krijgt u een indruk van de werkzaamheden.

img 5141-01img 4990-01img 4998-01img 5000-01img 5003-01img 5019-01img 5024-01img 5056-01img 5063-01img 5064-01img 5075-01img 5088-01img 5092-01img 5148-01img 5047-01img 5136-01